Mona Meltzer

Som Coach brenner jeg for – og har et sterkt ønske om å hjelpe deg til å forstå hva det er som begrenser deg i å leve livet akkurat slik du ønsker deg. Jeg kan ikke gi deg alle svar, men blir gjerne spurt dersom en ønsker nye perspektiver og vinklinger på situasjoner og problemstillinger – enten det er privat eller i jobbsammenheng. Min styrke er å gi deg råd, veiledning, redskaper og motivasjon til å se egne utveier og løsninger som gir deg vekst, utvikling og progresjon. Dette er nødvendig for å kunne realisere potensialer, oppnå mål og leve livet du ønsker deg.

«Noen mennesker ønsker å få forandring, noen ønsker at det kan skje, andre får det til å skje.»

Mona Meltzer

Jeg har fått tilbakemeldinger fra kunder om at jeg har bidratt med blant annet bevisstgjøring av indre prosesser, endring av destruktive tankemønstre, se egne potensialer, få tilgang til enkle metoder som gir mer energi og forståelse av egne behov.

«Å ta sjanser handler ikke om å risikere liv og helse. Det handler mer om å kunne realisere noe som kan gjøre oss lykkelige som mennesker. Noen ganger ønsker vi endring på ytre plan. Andre ganger har vi ønske om endring på det indre.»

Mona Meltzer


Logoen Mona Meltzer

Manifestering – Du må være i tillit og handling for å kunne manifestere!
Mestring – Ha tro på egen mestring!
Muligheter – Grip mulighetene når de ligger foran deg!

Krystallen reflekterer – lyset som skinner på den. Hvis ditt lys skinner mot verden, vil verden skinne tilbake!

Rull til toppen