Veiledning/coaching kan hjelpe på å:

 

 • Bedre kommunikasjonen
 • Avklare
 • Sortere
 • Motivere
 • Justere
 • Gi løsninger
 • Oppnå personlig utvikling
 • Bedre prestasjoner
 • Målsette

 

Coaching er vellykket når mennesker gjennomfører livsstilsendringer de har ønsket å mestre. 

coach

 

Potensiale - vekst - realisering

Veiledning/coaching handler om å finne det beste i deg. Dine visjoner, mål og ønsker. Det skjer gjennom dialog hvor du hjelpes til å stille deg selv de riktige spørsmålene for å finne dine egne svar. Spørreteknikker benyttes for å sette i gang en prosess hvor du kan bli mer oppmerksom på deg selv.

Slik bygges ditt bevissthetsnivå og ansvarsnivå hvor du kan hjelpes til å definere og oppnå både profesjonelle og personlige mål raskere og enklere. Det krever mot og vilje til å øke din bevissthet om deg selv.

Dette innebærer:

 • Å forstå mer av de mønstre som preger deg i livet. Hva du tenker, føler og tror på og hvordan du handler ut fra dette
 • Å oppdage hva som hindrer og begrenser deg i å tenke nytt
 • Å skille mellom omstendigheter du kan påvirke og de du ikkekan gjøre noe med
 • Å bli mer bevisst dine håp, forventninger og mål
 • Utfordringer av holdninger,livssyn og tro.

 

Terapeutens oppgave

Veilede & inspirere. Bidra til kreativ utfoldelse av evner og muligheter.

 

 

Hvorfor og hvem trenger Livsveiledning/Coaching?

Dersom du ønsker å ta imot Veiledning/coaching hjelper eg å finne ut hva problemene består av og hvordan de har oppstått. For så å belyse dette for klienten.  I første omgang er det vår mor, far eller andre omsorgspersoner som forteller oss hvem vi er og hvordan vi bør forholde oss til omverden. Og deretter bruker vi resten av livet på å bekrefte eller avkrefte våre antagelser om oss selv............

Dersom vi i tidlig alder har blitt oversett, kritisert eller lignende, kan en lett føle seg ubetydningsfull blant andre mennesker. Derfor er det viktig å endre på disse forståelsene en har om seg selv, og belyse ting på en ny måte.

For noen føles det vanskelig å søke hjelp når prosesser er krevende. Men det er vanlig at en i perioder av livet sitt kan ha glede av å motta veiledning innimellom for å få belyst situasjonen sin på nytt. Men ansvaret for prosessen og de konsekvenser en velger å ta ligger alltid hos den enkelte selv.

Du er velkommen om du strever og føler at vegen krever stor innsats og mye tid - eller om du trenger mindre justeringer for å komme deg videre.