• Mann kvinne flyrEr forholdet preget av krangler og maktkamper?
 • Er det mangel på trygghet, respekt, tillit og ansvar?
 • Er humoren og kjemien borte?
 • Finnes det tabuemner?
 • Er det mangel på intimitet?
 • Har dere for lite kvalitetstid sammen?
 • Har det oppstått tanker om brudd?
 • Prioriterer den ene eller begge parter mer tid på jobb eller
 • andre plikter?
 • Er det mangel på ærlighet?
 • Mange har erfart hvordan et parforhold kan snu seg fra og være forventningsfullt, til å bli smertefulle krangler.
 • Lengsel etter respekt, nærhet, tillit - er noe alle lengter etter.

 

 

Det begynner ofte med håp og drømmer, men etterhvert som tiden går og hverdagens press blir for stort, opplever mange at forholdet har gått inn i et mønster av mer kritikk, avvisning og følelsesmessig ensomhet.
To personer som er glad i hverandre, har etterhvert mistet forbindelsen, og evnen til å snakke sammen.
Gode ord og omsorg for hverandres prosess er plutselig blitt avstand overfor hverandre.

 

Det er hjelp og få - bare man begynner i tide

skilsmisse parterapeutÅ prioritere hverandre og parforholdet, forbedre kommunikasjonen og ha forståelse og respekt for konfliktens dypere årsaker kan være utfordrende.
Men belønningen kan være berikende, og dere vil kunne oppleve en helt ny kvalitet i deres forhold.
Trygghet i det å bli hørt, sett og forstått, skaper følelse av nærhet, tilhørighet og kjærlighet.
Dere trenger vilje, mot, kunnskap og tillit for å løse konfliktene.
Det å tro at hvis partneren endrer seg, så vil alt bli så mye bedre, er nok for enkelt.
Det er stort sett begge parter, som hver på sin måte har bidratt til at forholdet har blitt slik det er i dag.
Gjennom veiledning og coaching, vil dere få hjelp til lettere å se og forstå hva som er den enkeltes ansvar og følelse.
Hver og en har sin historie en må gi slipp på.
Hva hører til hos den andre parten ?
Å ha denne nye innsikten og forståelsen vil etterhvert endre måten dere kommuniserer på. Atmosfæren i parforholdet blir da tryggere.

 

Jeg kan veilede dere til

 • Å løse konflikter på nye måter. Dere får nøkler som brukes i hverdagen til å forebygge konflikter, samt bygge nye broer til mer tillitsfull kommunikasjon
 • Å gjenfinne gleden med hverandre følelsesmessig
 • Å fokusere på positivitet i stedet for negativitet
 • Å belyse hvilke barndomssår hver av dere bringer med dere inn i parforholdet
 • Å respektere hverandres behov
 • Å belyse hvilke forsvarsmekanismer som anvendes, samt visveg til hvordan dere kan gi slipp på fastlåste mønster
 • Å skape en felles visjon for deres fremtid

 

Terapien/veiledningen utspiller seg som en samtale mellom dere. Jeg tar ansvar for å veilede, strukturere samt, skape trygghet, slik at dere får mulighet til å fokusere på det som er viktig for dere.

Jeg vil og stille spørsmål for å aktivisere tankeprosesser. Gjennom spørsmål hjelpes du til å bryte dine gamle handlingsmønster - ved å finne egne svar, for så å kunne oppnå det som ønskes endring på.

Som livsveileder er jeg trent i å lytte, observere og gi de redskaper som trengs i forhold til den enkeltes behov.